Testflug mit Chengdu J10 in Lestans, Italien 05.05.-07.05.16

https://www.youtube.com/watch?v=1WL3yA06lKw